Služby nájemcům


VTP UNIS bude poskytovat cenově zvýhodněné služby podnikům - firmám využívajících služeb VTP a podnikatelského inkubátoru, a to formou:

 • zvýhodněného nájmu
 • zvýhodněných služeb
 • zvýhodněných síťových neskladových dodávek

Návrh poskytovaných služeb a aktivit provozovatele Vědeckotechnického parku (VTP), Podnikatelského inkubátoru (PI) a Centra pro transfer technologií (CTT) v rámci projektu "VTP UNIS" - investorem a vlastníkem je společnost UNIS, a.s.:

Plnění funkce PI

 • Nabídka dotovaných poradenských služeb
 • Nabídka dotované rekvalifikace
 • Nabídka dotované technické služby
 • Nabídka dotované poradenské služby v oblasti IT
 • Plní funkci centra pro transfer technologií a má zajištěnou mezinárodní spolupráci
 • Možnost přesunu firmy po ukončení inkubace do dalších prostor (má vlastní prostory)
 • Plní inovační funkci - má nastavená kritéria pro výběr firem k zasídlení podle inovačního potenciálu předmetu podnikání a jsou vyspecifikována v záměru projektu.

Plnění funkce školící a vzdělávací:

 • Žadatel (prostřednictvím partnera) plánuje vytvoření vzdělávacího zázemí, včetně pořízení školících pomůcek (má akreditované a certifikované kurzy a potřebnou praxi)

Finanční poradenství:

 • Nabídka poradenství v oblasti financování start-ups
 • Zajišťování zdrojů pro rozvoj firem

Marketingové poradenství:

 • Marketing v organizaci a ve společnosti
 • Strategické plánování
 • Marketingový proces
 • Vhodný systém marketingového rozhodování
 • Analýza marketingového prostředí
 • Výběr cílových trhů
 • Plánování marketingových programů, aj.

Další služby:

 • Administrativní služby
 • Internet
 • Informační služby
 • Dopravní osobní i nákladní služby
 • Administrativní práce a služby
 • Vední účetnictví
 • Právní, ekonomické a technické poradenství