Harmonogram, etapy výstavby


Č.e. Název etapy Datum zahájení Datum ukončení Způsobilé výdaje (v tis. Kč) Požadovaná dotace (v tis. Kč)
1 Nákup pozemků 1.1.2013 13.6.2013 29 540 14 770
2 Výběrové řízení na dodavatele PD a IČ, Projektová dokumentace, Výběrové řízení na dodavtele novostavby, Povinná publicita, Organizace výběrového řízení 20.6.2013 17.4.2014 5 428 2 714
3 Novostavby, Inženýrská činnost ve výstavbě 4.4.2014 11.8.2014 14 664 7 332
4 Novostavby, Inženýrská činnost ve výstavbě, publicita, marketing 30.6.2014 31.10.2014 31 893 15 946
5 Novostavby, Inženýrská činnost ve výstavbě, publicita, marketing 1.8.2014 31.12.2014 25 244 12 622
6 Novostavby, Inženýrská činnost ve výstavbě, publicita, marketing 1.9.2014 31.3.2015 76 532 38 266
7 Novostavby, Inženýrská činnost ve výstavbě, publicita, marketing 1.12.2014 30.5.2015 139 045 69 522
8 Výběrové řízení na dodavatele Hardware a sítě, Software a data, Ostatní stroje a zařízení, Povinná publicita, Tvorba webových stránek, Marketing a propagace 1.9.2013 30.10.2015 34 464  17 232
Celkem 356 810 178 404